Rytmika

W ciągu całego roku szkolnego w naszym przedszkolu są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela - dostosowane do aktualnej pory roku.
Wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce /poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie/, realizująca cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

Rytmika w naszym przedszkolu to przede wszystkim świetna zabawa razem z panią Janeczką – naszą rytmiczną.

AKTUALNOŚCI

Przedszkole Piccolo - zerówka
PROWADZIMY ZERÓWKĘ
Przedszkole Piccolo - Dzieci niepełnosprawne
Przyjmujemy Dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego