Psycholog

Psycholog w przedszkolu może pomóc dziecku polubić miejsce, a także lepiej się w nim zaaklimatyzować. Może też zaobserwować pewne problemy, których nie dostrzegają nawet rodzice.

Rola psychologa w przedszkolu

Psycholog przedszkolny bazuje przede wszystkim na obserwacji grupy. Na tym, jak bawią się dzieci i jak zachowują się w sytuacjach stresowych czy konfliktowych. Tym samym jest w stanie określić czy dane dziecko jest bojaźliwe, czy też śmiałe i odważne. Na podstawie obserwacji całościowego zachowania może też określić jakie zjawiska uznać należy za niepokojące. Rola psychologa jest w tym zakresie niezmienna.

Pomoc psychologa rodzicom dziecka

W przypadku pojawienia się problemów psycholog jest w stanie nawiązać nić porozumienia z dzieckiem i sprawnie zdiagnozować źródło jego niepokoju czy stresu. W przypadku gdy stan wymaga interwencji rodziców, psycholog porozmawia z nimi i udzieli niezbędnych wskazówek. Psycholog w przedszkolu ściśle współpracuje z wychowawcami. Sposoby, formy i metody pracy z dzieckiem zawsze są omawiane z rodzicami. Dodatkowo może on też uczestniczyć aktywnie w organizowaniu zajęć dla dzieci. Poprzez zabawę, dzieci rozwijają inteligencję emocjonalną: poznają emocje oraz sposoby radzenia sobie z nimi, uczą się, w jaki sposób rozwiązywać konflikty, relaksują się, uczą się współpracy w grupie. Dodatkowo jest w stanie pomóc rodzicom w pokonywaniu wszelkich napotkanych trudności wychowawczych, a także, jeśli chodzi o rozwój dziecka i wskazanie jego mocnych i ewentualnych słabszych stron.

AKTUALNOŚCI

Przedszkole Piccolo - zerówka
PROWADZIMY ZERÓWKĘ
Przedszkole Piccolo - Dzieci niepełnosprawne
Przyjmujemy Dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego