Zajęcia dodatkowe i dydaktyczne cd.

W naszym przedszkolu realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program jest oparty na edukacji wspierającej rozwój każdego przedszkolaka. Kładzie nacisk na różnorodne właściwości rozwojowe dziecka i promuje jego rozwój poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości, ciekawości oraz niezależności emocjonalnej. Program podkreśla indywidualność każdego dziecka i zakłada, że nauczyciel jest osobą, która potrafi właściwie zaplanować działania edukacyjne wspierające dziecko w odkrywaniu świata i własnych wartości.

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą i dokonywanie wolnych wyborów. Dzieci korzystają wówczas z naszych sal zabaw lub spędzają czas na świeżym powietrzu na naszym prywatnym placu zabaw.

W cenie czesnego oprócz zajęć dydaktycznych Dzieci uczestniczą  w zajęciach języka angielskiego, języka włoskiego, rytmiki, gimnastyki ogólnorozwojowej, warsztatach plastycznych, teatrzykach i uroczystościach okolicznościowych. Program MEN uzupełniamy nowoczesnymi, autorskimi programami i metodami.

Dowiedz się więcej wybierając :

AKTUALNOŚCI

Przedszkole Piccolo - zerówka
PROWADZIMY ZERÓWKĘ
Przedszkole Piccolo - Dzieci niepełnosprawne
Przyjmujemy Dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego