Metoda dobrego startu

Metoda Dobrego Startu MDS została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz na wzór francuskiej Metody Le Bon Depart.
jest to metoda słuchowo - wzrokowo - ruchowa, w której ważną rolę odgrywają 3 elementy: element słuchowy (piosenka), wzrokowy (wzory graficzne), motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych zharmonizowanych z rytmem piosenki). Ogólnie rzecz biorąc jest to poznawanie wielozmysłowe.

Efektem ćwiczeń jest usprawnianie uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej. Dzięki temu dziecko osiąga prawidłową orientację czasowo-przestrzenną, szybciej uczy się pisać i czytać. MDS kształci też zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, a zespołowa forma zajęć ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania dzieci, które mają trudności w przystosowaniu społecznym lub są zaburzone emocjonalnie.
Należy też wspomnieć o diagnostycznym aspekcie tej metody. Obserwacja trudności dziecka informuje nauczyciela o poziomie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych i ewentualnych deficytach rozwojowych dziecka, rodzaju i głębokości zaburzeń.
Zastosowanie MDS w profilaktyce i edukacji:

  1. W celu wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym od 4 roku życia.
  2. W ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
  3. W okresie podjęcia nauki czytania i pisania, w celu wprowadzania i utrwalania liter.
  4. W celu przygotowania i nauczenia dzieci leworęcznych pisania lewą ręką.
  5. W celu usprawniania motoryki małej i dużej uczniów młodszych klas szkolnych.

AKTUALNOŚCI

Przedszkole Piccolo - zerówka
PROWADZIMY ZERÓWKĘ
Przedszkole Piccolo - Dzieci niepełnosprawne
Przyjmujemy Dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego