Język angielski

Powszechnie znana jest opinia, iż naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż tylko dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów. Nauka wtedy odbywa się zupełnie naturalnie i w związku z tym istnieje duża szansa na osiągnięcie w późniejszym okresie przez dziecko - dwujęzyczności.

Nauczanie języka angielskiego odbywa się u nas w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, słowników obrazkowych, środków Audio.

Dzieci uczą się podstawowych zwrotów i słówek w języku angielskim. Dzieci charakteryzuje stała potrzeba zabawy i fizycznej aktywności, dlatego też nauka języka obcego odbywa się głównie poprzez zabawę: dzieci tańczą, śpiewają, rysują, kolorują, kleją, wycinają. W pracy z dziećmi ważne jest wykorzystywanie różnych form ekspresji: teatralnej, plastycznej, muzycznej.

Ze względu na to, iż w okresie przedszkolnym nauka drugiego języka zbliżona jest do przyswajania języka ojczystego, osłuchanie dziecka z językiem obcym jest bardzo ważne. Anglista zapewnia dzieciom możliwość słuchania języka obcego oraz rozwijania podstawowej sprawności, jaką jest rozumienie tekstu słuchanego. Wykorzystywane są w tym celu płyty CD z muzyką, piosenkami oraz rymowankami. Równie ważnym zadaniem jest zachęcanie dzieci do dalszej nauki. Nauczyciel stosuje pochwały oraz nagrody, dzięki którym dzieci uważają naukę języka obcego jako rzecz ciekawą i przyjemną. Anglista motywuję przez to dzieci, aby uwierzyły one we własne możliwości językowe, co stwarza podstawę pod przyszłą, systematyczną pracę nad językiem.

 

AKTUALNOŚCI

Przedszkole Piccolo - zerówka
PROWADZIMY ZERÓWKĘ
Przedszkole Piccolo - Dzieci niepełnosprawne
Przyjmujemy Dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego