Tworzymy przedszkole o profilu ekologicznym.

Edukacja ekologiczna i zdrowotna jest naszym priorytetowym zadaniem w pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Nauczyciele z naszego przedszkola systematycznie realizują podczas zajęć z dziećmi treści zawarte w programach autorskich pt.: „Jestem Eko przedszkolakiem" napisanych dla potrzeb naszej placówki. Ponadto włączamy się do udziału w Programach Ekologicznych dla miasta st. Warszawy.
Cele Edukacji Ekologicznej:

Naszym celem jest zachęcanie dzieci do zdrowego odżywiania się i aktywnego wypoczynku na łonie natury. Zwracamy uwagę na zanieczyszczenia środowiska, prowadzimy obserwację przyrody w różnych porach roku, organizujemy zabawy na łonie natury, zachęcając naszych małych podopiecznych do aktywnego wypoczynku. Rokrocznie organizujemy konkurs na Najładniejszy Kącik Przyrody. Inną formą zainteresowania dzieci ekologią, jest praca na działce przedszkolnej, co daje możliwość prowadzenia obserwacji wzrostu roślin, której celem jest zachęcanie dzieci do zdrowego odżywiania się.

W swojej pracy, staramy się nie przegapić ekologicznych świąt i uczestniczyć w: Akcji Sprzątania Świata, uroczystego Powitanie Wiosny, Światowym Dniu Ziemi. Organizujemy i bierzemy czynny udział w akcjach propagujących idee ekologiczne; np. wystawy o tematyce ekologicznej, przyrodniczej, konkursy ekologiczne, segregacja odpadów.


AKTUALNOŚCI

Przedszkole Piccolo - zerówka
PROWADZIMY ZERÓWKĘ
Przedszkole Piccolo - Dzieci niepełnosprawne
Przyjmujemy Dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego