Co warto wiedzieć

Pierwsze dni w przedszkolu to okres trudny zarówno dla dziecka jak i dla jego rodziców. Właściwie opracowany program pomaga zapobiegać procesom adaptacji.

Bezpieczeństwo i zdrowie przedszkolaka

To jest podstawowe zadanie dla nauczyciela. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami.
Dlatego też bardzo ważne jest aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażało dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

Działania profilaktyczne przedszkola to:

Bezpieczne przedszkole to:

Bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne.

Rola nauczyciela w realizacji tych przedsięwzięć to nie podanie gotowych schematów zachowań ale uczenie dzieci przewidywania i kreatywności w rozwiązywaniu problemów. Zajęcia i zabawy powinny być realizowane w oparciu o metody aktywizujące myślenie dzieci np. zabawy edukacyjne, inscenizacje teatralne, wycieczki, spotkania np. z policjantem, strażakiem, pielęgniarką, lekarzem.

Przedszkole jest ważnym i potrzebnym elementem w rozwoju społecznym waszej pociechy. Tu dziecko zdobędzie nowe wiadomości, umiejętności i doświadczenia, którymi będzie się dzieliło z innymi rówieśnikami i domownikami.


AKTUALNOŚCI

Przedszkole Piccolo - zerówka
PROWADZIMY ZERÓWKĘ
Przedszkole Piccolo - Dzieci niepełnosprawne
Przyjmujemy Dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego