„PICCOLO” PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE KARTA INFORMACYJNO - ZGŁOSZENIOWA