„PICCOLO” PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia językowe z KidsCompany

Ceramika

Taniec

Warsztaty teatralne

Czy dziecko uczęszczało do żłobka lub przedszkola?


Przedszkole Piccolo - zerówka
PROWADZIMY ZERÓWKĘ
Przedszkole Piccolo - Dzieci niepełnosprawne
Przyjmujemy Dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego